Кръгла маса за служебните кучета за хора с увреждания

На 19 юни 2014 г. в хотел „Света София“, гр. София се проведе кръгла маса, организирана от Фондация „Очи на четири лапи“. На срещата бяха представени резултати от направено проучване и анализ на статута на служебните кучета за хора с увреждания – водачи, асистенти и терапевти, във връзка с реализирания от фондация „Очи на четири лапи” проект по ОП РЧР – БЕЗ ГРАНИЦИ – «Иновативна социална услуга – рехабилитация и интеграция на възрастни хора със сетивни и двигателни увреждания с помощта на служебни кучета“ (ИСУ) – България – Словения.

В рамките на проекта между партньорите е осъществено практическо и теоретично усвояване на ноу-хау за обучение на кучета водачи на слепи и кучета асистенти за хора с увреждания на количка. Също така, по дейностите на проекта е направен анализ на социалното законодателство на България и Словения, в резултат на което са изведени предложения за нова нормативна уредба, която да залегне в основата на предоставянето на услуги за социално включване на хората със сетивни и двигателни увреждания с помощта на служебни кучета. Смисълът от реализацията на проекта и създаването на иновативната социална услуга рехабилитация и интеграция на възрастни хора със сетивни и двигателни увреждания с помощта на служебни кучета е да се постигне разширяване на спектъра на предоставяните услуги, разширяване на целевата група,която ги ползва и реално повишаване на броя на социално включените хора с увреждания, за които служебните кучета осигуряват ново и по-високо качество на живот.
Като част от срещата беше направена демонстрация пред участниците с първото обучено в България куче асистент.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории