„Красива България“ предоставя 6,4млн. лв.

През 2014г. по Проект „Красива България” (КБ) ще се обновят 40 обекта на обща стойност 6.4 млн. лева. В Националния план за действие по заетостта са предвидени 3 млн. лв., а останалите 3.4 млн. лв. са финансиране от кандидатите, съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в МТСП. Заедно със заместник-министър Светлана Дянкова, на 17 март той връчи споразуменията на кметове и областни управители.

„Проектът е част от програмата на МТСП за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната. Това е единственият проект, по който се осигурява задължителна заетост на регистрирани безработни лица при изпълнението на обектите на бенефициентите”, каза министър Адемов.

„С изпълнението на проектите очакванията са да се осигури заетост на 680 лица и професионално обучение на минимум 144 безработни лица”, съобщи заместник-министър Светлана Дянкова. По КБ през 2013 г. са реновирани 40 обекта на бенефициенти – 14 за образование, 11 за социални услуги, 8 за административно обслужване на гражданите, 4 за здравеопазване, 2 за спорт и рекреация и 1 за култура. Постигната е обща заетост за 594 лица и е реализирано професионално обучение за придобиване на квалификация на 201 безработни.

Проект „Красива България” се изпълнява самостоятелно от МТСП от 2006 г. От тогава до 2013 г. включително, са финансирани и реализирани близо 1 300 обекта на стойност 165 млн. лева. Това са социални заведения, защитени жилища, детски ясли и градини, училища, читалища, музеи, театри, административни сгради и други социално значими обекти.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории