Кремена Калчева, Агенция по заетостта: Националният форум е страхотна възможност за общи идеи и цели

Главният секретар на Агенцията по заетостта г-жа Кремена Калчева се включи в Национален форум „Социални улуги, социално предприемачество и заетост“ с презентация по темата за подкрепата за работодателите и заетостта. Разговаряме за новостите по отношение на заетостта за хората с увреждания и последните данни за нивата на безработицата в страната: 

Г-жо Калчева, какви са впечатленията Ви от тазгодишното издание на Национална среща на социалните услуги?

Участвам в Националния форум за трета поредна година и всеки път със все по-голямо удоволствие и удовлетворение от това, че се срещам и комуникирам с работещи в социалната сфера хора. Добрите практики и това, че се усеща съпричастност и готовност за взаимодействие между институциите,  представители на различни организации от неправителствения сектор и бизнеса е страхотна възможност да се създадат общи идеи и цели за бъдещата ни работа.

В каква посока са ориентирани политиките за подкрепа на заетостта на хората от уязвими групи, в това число и хората с увреждания?

Агенцията по заетостта следва политиките за подкрепа на Министерството на труда и социалната политика. Това, което правим, е в посока усъвършенстване на услугите. По отношение на заетостта за хора с уврежданаия, се стремим да се създават повече условия и по-адаптивна среда спрямо нуждите на тези хора. Околната среда се променя динамично, а пандемията с COVID -19 ни научи да бъдем по-адаптивни и да изпреварваме събитията. Имаме очакване за финансиране на програми за заетост през новия програмен период по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и чрез Плана за възстановяване и устойчивост. Новости предстоят, а обстоятелствата от последната една година ни наложиха да сме по-гъвкави.

Кога ще се възстанови напълно пазара на труда от последиците на пандемията с COVID- 19?

В момента безработицата продължава устойчиво да спада. В края на месец май се отчете едно равнище на безработицата, което съвпаадна с показателите от 2019 година, тоест върнахме се на ново, сходно с годината с отчетени едни от най-високите нива на заетост. В момента се търсят кадри в много професионални области. От силния скок на безработицата през март месец през отминалата 2020 г. до момента броят на безработните лица е спаднал с малко над 100 хиляди. Мисля, че това е много показателно за работата на институциите и работодателите, чието сътрудничество се усети много отчетливо и в това издание на Форума. Продължаваме напред в усилията си да създаваме добри условия и възможности за заетост на всички обществени групи.