26.01.22 г.

18 години от създаването на кризисния център “Самарянска къща” в Стара Загора отбелязват от сдружение “Самаряни”. За това време е оказана помощ на над 800 жени и деца. От 350 са пълнолетните лица – жени, и 450 са децата, преминали през кризисния център в Стара Загора, съобщи Соня Пенева, старши социален работник и координатор на програма Закрила и подкрепа на жертвите на насилие“ в сдружение “Самаряни”.

Тя уточни, че настанените към днешна дата са 6 души. Капацитетът на “Самарянска къща” е за 15 души, с което центърът е най-големият в страната за подкрепа при възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ, поясни Пенева.

Потребителите на услугата могат да останат в центъра за срок от три месеца до шест месеца, съобразно индивидуалните потребности на всеки един от настанените.

Към Кризисен център “Самарянска къща” функционират още “Кризисно настаняване”, “Приемна за подкрепа”, “Консултативни линии” и “Терапевтични и корекционни програми”.

През 2021 година “Самаряни” организираха дарителска инициатива за възстановяване на детската площадка до “Самарянска къща”. Средствата вече са събрани и работата по реновиране на съоръжението в двора на кризисния център е стартирала.

Източник: Национална мрежа за децата