„Кризисен център“ в помощ на пострадали от домашно насилие и трафик на хора отвори врати в Русе

На пресконференция на 30 юли 2014 г. бе представен „Кризисен център“ – комплекс от социални услуги за деца и лица, пострадали от домашно насилие, трафик на хора или друга форма на експлоатация. Презентация на центъра направи Диана Димова от център „Динамика“ – партньор на Община Русе в проекта. Присъстваха още зам.-кметът по хуманитарни дейности Иван Григоров, Мариела Личева – директор дирекция „Социално подпомагане“, и Вяра Георгиева – началник отдел „Социални дейности“.

„Кризисен център“ е комплекс от социални услуги за деца и лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално – психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция. Той е по проект финансиран изцяло от Община Русе и ще работи в продължение на три години. Работещите по проекта побързаха да обяснят, идеята е да се осигури продължително действие на услугата, и тя няма да бъде прекратена след изтичане на три годишния период.

За осъществяването на идеята е било работено в продължение на 2 години, като Община Русе работи тясно с неправителствения сектор, като разчита на добрата подготовка на специалистите в тази сфера.

Самият център се намира в обновена сграда, предоставена от Общината, и има капацитет 8 места. Той ще предлага настаняване, защитена среда, консултации и социална рехабилитация на пострадалите. При всеки случаи се работи интензивно с пострадалото лице, работи се с психолог, социален работник, юрист, и се прави съвмсетно с дирекция „Социално подпомагане“ и с полицейското управление.

Бюджетът за издръжка на центъра възлиза на 64 хил.лв. на година. В тези разходи влизат и наетите 5 специалисти, както и външни специалисти на граждански договор – юрист, лекар и адвокат.

 

Източник: Топновини

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории