От началото на юли в Горна Оряховица ще започне работа Кризисен център за хора, преживели домашно насилие, съобщи кметът инж. Добромир Добрев. Той подчерта, че до този момент социалната услуга се е осъществявала чрез неправителствена организация, но с реализацията на проекта „Създаване на кризисен център в Горна Оряховица“, тя ще се разшири и ще бъде устойчива.

В новия център възможност за закрила ще могат да получат 15 лица, пострадали от домашно насилие за период от половин година. Предстои до края на месеца да бъде подбран и одобрен персонал от социални работници, психолози и медици.

В рамките на две години са извършени строително-монтажни дейности и реконструкция на остаряла база. Стойността на дейностите, извършени по проекта, е над 1,5 млн. лева. Това е поредна разработка, свързана с подобряването на социалната инфраструктура в Горна Оряховица, посочи инж. Добрев.

Според него общината има проектна готовност за разкриване на още социални услуги, част от които са свързани с дейността на Общинската болница „Св. Иван Рилски“, но за да се пристъпи към реализацията им, е необходимо да бъде одобрена картата на социалните услуги на национално ниво, във всички общини.

Източник: Дарик нюз