Подкрепа за социално включване в Община Крушари

В продължение на 12 месеца над 60 самотно живеещи възрастни и деца с увреждания са получили почасови услуги за лична помощ и комунално-битови дейности. Освен това, те са имали възможност да получат и услуги, свързани със социалното включване – организиране на свободното време, поддържане на лични контакти и възстановяване на умения за самостоятелен начин на живот. Това съобщиха кметът на община Крушари Добри Стефанов и Димитрина Желева – директор на дирекция „Регионално развитие и хуманитарни дейности“ в общината.

Те отчетоха пред журналисти реализацията на проекта „Подкрепа за социално включване“, който се реализира в рамките на 15 месеца с финансиране по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Оказването на комунално-битова помощ и преодоляване на социалната изолация на възрастните хора са били сред целите на проектните дейности. След този трети социален проект, който реализира община Крушари вече можем да говорим за все по-голяма професионализация на услугата „Домашен помощник“ и „Домашен санитар“, коментира Димитрина Желева. Като иновативни тя определи провежданите ежемесечна супервизия, по време на които са обсъждани проблемите, които работещите са срещали в своята ежедневна дейност.
В резултат на реализираните по проекта икономии, дейностите по него ще бъдат удължени с още един месец. След окончателното приключване на проекта, услугите, предлагани на възрастните хора и децата с увреждания ще продължат още една година. Финансирането вече ще е със средства от общинския бюджет. По този начин се гарантира устойчивост на проекта, уточни Желева.
Ще бъдат запазени 30% от наетите служители, а 90% от потребителите ще получат възможност за предоставяне на почасова услуга в семейна среда. На възрастните хора ще бъде предложен пакет от услуги, като цената ще е 0,20 лв. на час, като те сами ще избират каква услуга искат да получават. Услугите ще се предоставят чрез Домашния социален патронаж, съобщи още Д. Желева.

 

Източник: ndt1.com

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории