Идва краят на безотговорния бизнес

Очаква се т.нар. „безотговорни” компании, които не инвестират в устойчивото развитие, не ангажират веригата си на доставки и не са отговорни към обществото да губят пазарите си в рамките на това десетилетие. Изводите са от обобщен анализ на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН на база данни от цял свят.
„Безотговорният” бизнес не само ще бъде притиснат от законовата рамка в Европа и в голяма част от света, но ще бъде санкциониран и от потребителите, и от инвестиционната общност.
Тенденциите в тази посока ще бъдат представени на международния Форум на локалните мрежи на Глобалния договор от Югоизточна Европа, който ще се проведе на 7 април 2014 г. в Представителството на Европейската комисия в София.
Вече 86% от потребителите в света смятат, че компаниите трябва да отделят еднакво внимание и на обществените, и на бизнес интересите си.
А 67% предпочитат да пазаруват от компании, които споделят техните ценности.
Според 8 от 10 потребители в Китай компаниите трябва да даряват част от приходите си за някаква кауза.
Паричните потоци също потичат в посока на отговорното правене на бизнес и инвестиционната общност започва да „санкционира” т.нар. „безотговорни” играчи.
По данни на Европейската асоциация на фондовете и дяловите инвеститори EFAMA, членовете на която управляват активи за 15 трлн. евро, пазарът на отговорно финансиране в Европа нараства с 1 трлн,. евро в периода 2009 – 2011 г. и вече надхвърля 6 трилиона евро. Тези средства са насочени към компаниите и инициативите, които генерират устойчив растеж.
Само в САЩ т.нар. „отговорно инвестиране” се очаква да достигне 1 трилион долара до 2020 година, а приходите от него да надхвърлят 667 милиарда долара.
До този момент 67% от всички инвестиции в социални начинания в САЩ са печеливши. Това важи и за 90% от всички инвестиции в предприятия с положителен ефект върху околната среда. Нещо повече, 91% от всички предприятия в САЩ, които търсят отговорно финансиране, са го получили.
Макар и бавно светът се променя и печалбата вече не е най-важното нещо при правене на бизнес. Все повече предприемачи искат да подобрят живота на хората и да опазят природата, а не да увеличават печалбите си на всяка цена. И, което е по-хубаво, все повече кредитори са готови да финансират този нов тип отговорен бизнес, който печели от разрешаването на обществените проблеми, вместо да създава такива, докато генерира приходи.

 

Източник: БСК

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории