Ползите от корпоративната социална отговорност

В ролята си на „добър корпоративен гражданин“ компаниите създават лоялност и градят устойчиво висока репутация. „Добрата компания предлага отлични продукти и услуги, а великата компания прави всичко това и се стреми да направи света едно по-добро място“, казва председателят на „Форд“ Уилям Форд. Какво ли е чувството да си отговорен да направиш света едно по-добро място? Как компаниите се ангажират в това? Истината е, че отговорните хора винаги са се включвали в подкрепа на определени каузи и на нуждаещите се. Но защо е важно за бизнеса да го прави? Ето няколко от възможните отговори.

Взаимосвързаност

Светът, в който живеем, все повече започва да се подчинява на принципа на мрежата – информацията, идеите, продуктите се разпространяват много по-лесно, хората имат повече възможности за обмен с останалия свят, компаниите могат да бъдат видими за по-широк кръг партньори и клиенти. Тази информираност прави обществото по-взискателно към бизнеса. Начинът компаниите да отговорят на високите очаквания към тях е да покажат ангажираност чрез своята корпоративната социална отговорност (КСО). Тя е инструмент, чрез който те влияят на средата, в която са, и я „облагородяват“ в социален, икономически, екологичен аспект.

Например, подкрепяйки кауза за осигуряване на достъп на хора със затруднено придвижване до образователните институции, компанията не само помага за тяхната пълна социална интеграция и повишаване качеството им на живот, но и способства за повишаване на броя квалифицирани служители. Проекти, целещи да промотират рециклирането на пластмаса, не само създават култура на превенция от замърсяване на околната среда, но и увеличават обема на работа на заводите за рециклиране. Това са само два примера, които доказват, че независимо в каква сфера е насочена КСО, тя не е самостоятелна единица, а оказва влияние върху други фактори в процеса – бизнес партньори, ресурси, околна среда, качество. Това е и политика, която не зависи от големината на компанията, областта ѝ на дейност и ресурсите, с които разполага.

Оптимизиране на ресурсите

КСО не се изчерпва с подпомагане на благотворителни каузи или епизодично включване в социални проекти. Тя е начин всяка компания да работи за пълноценното усвояване на ресурсите, с които разполага. Например ограничаване използването на хартия или вещи за еднократна употреба, разделното изхвърляне на отпадъци може да изглеждат малки, но са значителни жестове към нашата природа, които свидетелстват за отговорно поведение. Да погледнем към производствените компании – всички стадии на процесите – избиране на суровини, обработка, пакетиране, транспортиране предлагат възможности компанията да инвестира в природосъобразни решения. По този начин оптимизацията в производствения процес ще донесе дългосрочен положителен резултат, който се изразява в намаляване на разходите и изграждане на партньорство с други отговорни компании.

Финансови и административни облекчения

Осъзнатата отговорност носи и непосредствени икономически плюсове чрез различните възможности за финансови и административни ползи. Компаниите могат да ползват данъчни облекчения до 10% от годишната печалба при дарителски програми, както и някои преимущества по отношение на местните данъци и такси, свързани с отговорно управление на отпадъците, и др. Фирмите с принос към решаването на конкретни обществени проблеми могат да се възползват и от различни административни облекчения на централно и общинско ниво, а политиките им печелят преференциално отношение от страна на доставчици и други партньори.

Репутация

В ролята си на „добър корпоративен гражданин“ компаниите създават лоялност и градят устойчиво висока репутация. Те се превръщат в предпочитан партньор за етично мотивирани клиенти и инвеститори. Все повече потребители избират за себе си и семейството си продукти и услуги, които свързват с добри модели, и съзнателно пренебрегват тези, които не включват в маркетинг стратегиите си „поглед навън“.

Предпочитан работодател

Съвсем естествено компаниите, които отделят от своите ресурси в полза на хората и животните в нужда, околната среда, обществото, започват да заемат по-челни позиции в списъка на търсещите ново кариерно предизвикателство. Важно е да уточним, че наистина става въпрос за хора, които имат възможност да избират къде да продължат да се развиват в професионален план. Обикновено това са заемащи високи нива в управлението, или поне професионалисти около средното ниво на йерархичната структура.

КСО практиките оказват влияние и върху променливата привързаност към компанията, която е сред основните фактори, гарантиращи успеха на дадено предприятие или организация. По-силното отъждествяване с компанията се постига с развиване у служителите на чувството, че самата тя има отговорно отношение към заобикалящия свят, а не само към целта печалба. Това допринася за по-лесното асимилиране на бизнес таргетите и интериоризиране на ценностите на работодателя.

Сплотяване на колектива

Възможностите за развиване на КСО са неограничени. Разхождане на кучета от приют, облагородяване на градинка заедно с деца в неравностойно положение, посещение и събеседване с възрастни хора са само примери. Всяка подобна инициатива, която се извършва от служителите заедно с управлението на дадена компания, има благоприятно отражение върху сплотяването на колектива. Мероприятията извън работното място или поне дейности, свързани с търсена полза извън всекидневните работни ангажименти, са прекрасна възможност за опознаване на колегите. В съвместния труд pro bono могат да бъдат разкрити неподозирани черти у хората, с които работим рамо до рамо в рамките на работния ден, които биха ни накарали да гледаме на тях по по-различен начин. Освен това се създава възможност за скъсяване на дистанцията между отделните нива в йерархията на компанията. Получава се предпоставка за общуване между звена и позиции, които в нормалния работен процес просто нямат своите допирни точки или поне те са силно ограничени. Сплотеният колектив е по-мотивиран, по-силен и разширен откъм умения и постига по-добри резултати.

За да живеем в реалности, които са по-близки до нашите стремежи, е нужно да разберем, че КСО трябва да бъде осъществявана в комбинация с личната социална отговорност всеки ден от всеки. Устойчивостта в нашите намерения и посвещаването на сили и време, без да се отчайваме от трудностите и моментните неудачи, на лично и на корпоративно ниво довеждат до успех всяка инициатива. А ползите? Ползите в крайна сметка са за всички нас – бизнес и общество.

 

* Автори на текста са Ева Бенчева, Цветина Парцова, Калин Баев от консултантската компания AIMS Human Capital

 

Източник: в-к Капитал

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории