27.04.2021 г.
Кукленият театрален спектакъл „Приказка за Великден“ зарадва деца от социални услуги в Община Велико Търново. Актьорите от Театър „ВЕСЕЛ“ пресъздадоха обичаите и традициите, свързани с предстоящите светли празници – Лазаровден, Цветница и Възкресение Христово. Над 100 деца се докоснаха до театралното изкуство и дори се включиха в представленията.

Театър „ВЕСЕЛ“ гостува в Дневен център за деца и младежи с увреждания „Дъга“ и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания във Велико Търново, в Кризисния център в с. Балван, както и в центровете за специална образователна подкрепа в старата столица и в село Ново село.

Подаръкът за децата бе по инициатива на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново и е част от изпълнението на Програмата на детето за 2021 г. Директорът на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ г-жа Росица Димитрова лично благодари на артистите от кукления театър.

Източник: Община Велико Търново