Фокус група в Кърджали по социално включване на правонарушители чрез иновативни модели на социални предприятия

На 10 май в зала №5 на Бизнесинкубатор – Кърджали се проведе Фокус група по Проект „Социално включване на правонарушители чрез иновативни модели на социални предприятия”. Събитието включваше презентация на резултатите от проучване опита на Германия, провинция Бранденбург и Берлин, в развитието на иновативни модели на социалните предприятие за правонарушители, споделяне на конкретен опит от проучвателно посещението на предприятия в Бранденбург и Берлин, проведено през месец април т.г., и дискусия за реалните условия в България и възможностите за внедряване на иновативни модели. Дейността е обоснована от съществуващите различия в законодателната, нституционалната и обществената ситуация в двете страни и необходимостта от търсене на най-приложимите елементи от проучваните модели.

Фокус групи ще се проведат в шест града от шестте планови региона на България: Кърджали, Плевен, Шумен, Бургас, Исперих и Благоевград.

От 1 ноември 2013 г. Фонд за превенция на престъпността – ИГА реализира Проект „Социално включване на правонарушители чрез иновативни модели на социални предприятия”, в партньорство с „xit-GmbH”- Германия и Сдружение “Център за обучение и услуги”. Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез използване на германския опит в развитието на иновативни модели на социални предприятия за правонарушители, а специфичните му цели – да се проучат в Германия, а после и тестват и експериментират в България конкретни модели на иновативни социални предприятия за правонарушители, като се обменя информация и опит в социалното предприемачество при реинтеграцията на правонарушители.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.07 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1 – Фаза 2”, Договор № BG051PO001-7.0.07-0140. Той се явява като продължение на Проект „Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители», приключил през миналата година. В неговите рамки бе подписано Споразумение за учредяване на Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социално включване на правонарушители, част от което е и Община Кърджали.

 

Източник: Фонд ИГА

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории