Кюстендил търси доставчик за ЦСРИ за хора с увреждания

Община Кюстендил обяви конкурс за възлагане на управление на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания“. В конкурса могат да участват български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица. Кандидатите трябва да са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги на възрастни.
Целевата група са 25 потребители с увреждания, над 18 години.
Срокът на договора е 3 години. Кандидатите ще бъдат оценяване на база 5 критерия, всеки от който носи определени точки, до максималния възможен- 100 точки.
Кандидатите трябва да предоставят документите си за кандидатстване до 46- тия ден от публикуването на обявлението- 22.08.2014 г.

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории