Фонд „Условия на труд” отпусна над 80 хиляди лева за модернизация на работни места

Фонд „Условия на труд” (ФУТ) отпусна над 80 хиляди лева за модернизация на работни места. Това стана факт след подписаните на 27 март в МТСП договори за реализация на проекти между ФУТ и предприятията ЕТ „Автосвят-Живко Вълчанов” гр. Елхово и „Булгед” ООД гр. София. Управителят на ФУТ и заместник-министър на труда и социалната политика Светлана Дянкова поздрави представителите на двете фирми за качествените проекти, които са изготвили. Тя акцентира върху важността от инвестиции на държавата в подобряването условията на труд в малките и средни предприятия. Бенефициентите благодариха за получената финансова подкрепа и ефективното партньорство с ФУТ.

Първият договор, сключен с ЕТ „Автосвят-Живко Вълчанов”, е на обща стойност 293 207,35 лева, като частта на съфинансиране от ФУТ е 71 949,77 лева. Срокът на проекта е 12 месеца, а с реализацията му ще бъдат модернизирани работните места на 11 души. С изпълнението на дейностите ще се подобрят микроклиматът, осветеността, електробезопасността и санитарно-битовите условия.

Общата стойност на договора, сключен с фирмата и „Булгед” ООД, е 52 000 лева. ФУТ участва със съфинансиране в размер на 9 583,65 лева. С реализацията на проекта ще се обнови сградата на фирмата и ще се осигури стабилна температура във всички помещения. Така ще се гарантира оптимален производствен климат на 51 души, които представляват 75% от персонала в предприятието.

ФУТ финансира проекти и програми за подобряване условията на труд, дейности по диагностика на професионални болести и специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Фондът се ръководи от Управителен съвет, в който участват представители на национално представените организации на работодателите, на работниците и служители и на държавата.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории