В „Пирогов“ стартира проектът „Координиран мултисекторен отговор към домашното насилие, чрез въвеждане на основен пакет от услуги”. Той се осъществява съвместно между УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” и асоциация „Деметра”.

Разпознаването на жертви на домашно насилие от страна на служителите на болницата ще подобри докладването и ефективността на услугите. По проекта се предвижда и пакет от услуги за осигуряване на единен отговор по проблема домашно насилие, включващ здравна, социална и правоприлагаща оценка на риска и интервенции.

Основните дейности, които ще бъдат предоставяни в проекта са комплексна услуга за жертви на домашно насилие от мултидисциплинарен екип; специализирана програма за работа с извършители на домашно насилие; изработване на „основен пакет от услуги за жертви на домашно насилие“ за осигуряване на единен междуинституционален отговор на проблема, включващ базисни характеристики на основни и специфични услуги при здравни, правоприлагащи и социални дейности в помощ на жертвите на домашно насилие, разпространение на информационни материали за повишаване на информираността по проблема.

Източник: Новините на Нова ТВ, 25.06.2019 г.