Средна продължителност на предстоящия живот у нас

Средната продължителност на предстоящия живот  общо за населението на страната, изчислена за периода 2011 – 2013 г., е 74.5 години. Спрямо предходния период -2010 – 2012, тя се увеличава с 0.5 години. Показателят за средна продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадената година повъзрастова смъртност. Подробна информация за продължителността на предстоящия живот за отделните възрасти е публикувана на интернет страницата на НСИ в рубриката „Население и демографски процеси“, тема „Таблици за смъртност“.

България е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота в Европейския съюз. С по-ниска продължителност на живота са само Литва и Латвия по 71.1 години. Най-дълго живеят в Испания (82.5) и Италия (82.4). Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете е 71.0 години, докато при жените е със 7 години по-висока – 78.0 години. За десет години в периода между 2003 и 2013 г. средната продължителност на живота при жените е нараснала с 2.4 години, а при мъжете – с 2.3 години.

Средната продължителност на живота е с 2.7 години по-висока за населението в градовете (75.3 години) отколкото за населението в селата (72.6 години).

Спрямо 2003 г. увеличението на средната продължителност на предстоящия живот за населението в градовете е с 2.8 години, а за населението в селата – 1.6 години.

За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната средна продължителност на живота е 15.8 години. За мъжете и жените на възраст 65 навършени години тя е съответно 14.0 и 17.4 години. За десетгодишен период (2003 – 2013 г.) очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 1.4 години, или с 1.1 и 1.7 години съответно за мъжете и жените.

В регионален аспект средната продължителност на живота варира от 72.3 години в област Враца до 76.0 години в област София (столица). Общо в осем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на България, но най-голяма е разликата между двата пола в областите Сливен (7.9 години) и Кюстендил (7.7), а най-малка – в област Кърджали – 5.7 години.

 

Източник: НСИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории