МТСП предвижда националната линия на бедност и линията на бедност, използвана от Европейската комисия, да се изравнят през 2023 г. Използването на линията на бедност, определена в изследването EU-SILC за 2021 г., отразява социално-икономическата среда в страната, пазара на труда и възможностите на бюджета.

От 1 януари 2023 г. линията на бедност за страната да стане 504 лв. е заложено в проект на постановление на Министерския съвет за определяне линията на бедност за следващата година. През тази година линията на бедност е 413 лева.

Проектът е публикуван на страницата на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).  Срокът за обществено обсъждане е до 8 август.

С увеличаването на линията на бедност ще нараснат и социалните помощи по Закона за социалното подпомагане и финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания, което ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-ниско доходните групи от населението, се посочва в доклада на социалния министър.

С последните промени в Методиката за определяне на линията на бедност за страната се цели размерът на линията на бедност в България да се определя от изследването на Евростат „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)”.

Използва се един показател за определяне на бедността – линията на бедност, определена от изследването EU-SILC, като едни и същи показатели и данни се използват в политиките по доходите, в сферата на социалното подпомагане, социалното включване, в областта на пълноценния живот на хората с увреждания и др., пише още в доклада на министъра на труда и социалната политика.

Източник: БТА