L’Oréal, финансира проекти по тригодишен благотворителен дарителски фонд от 50 милиона евро в подкрепа на организации на местно ниво в усилията им да:

  • помогнат на жените да се измъкнат от бедността;
  • предотвратят на домашно/сексуално насилие срещу жени и да подкрепят оцелелите;
  • особено внимание ще се обръща на проекти, насочени към подпомагане на жени с множество уязвимости – жени бежанки и жени с увреждания.

Причините посочени от централата да финансира социални проектии: „Пандемията Covid-19 изостри много съществуващи неравенства с опустошителни последици за онези, които вече са жертва на социално или икономическо неравенство или са били жертви на насилие.

Жените бяха непропорционално засегнати от кризата, особено по отношение на загуба на работа и доходи. Те съставляват голяма част от семействата с един родител и са все по-често принудени да се обръщат към хранителни банки, за да посрещнат най-елементарните си нужди.

В същото време домашното и сексуалното насилие се е увеличило в световен мащаб, включително във Франция (+30%).“

Кандидатстването към фонда L’Oréal Fund for Women ще бъде отворено до 2023 г. и проекти ще се приемат непрекъснато.

Повече информация може да намерите тук: https://www.loreal.com/en/news/commitments/supporting-highly-vulnerable-women/

L’Oréal в подкрепа на проекти свързани с подпомагане на уязвими групи