В Ловеч отвориха врати четири нови сгради за социални услуги

lovechНа 7 февруари 2014 г. в Ловеч бяха открити четири сгради за нови социални услуги. Сред официалните гости бяха министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов и кметът на община Ловеч Минчо Казанджиев.

„Сред основните ангажименти на Правителството е да развива политики, насочени към гарантиране правото на всяко дете да има семейство или среда близка до семейната”, подчерта министър Адемов по време на откриването. Той допълни, че в бюджета на МТСП за 2014 г. е заложено най-голямо увеличение на финансовите средства именно за политиките в подкрепа на децата и семейството.

Министър Адемов съобщи, че новите социални услуги от резидентен тип в област Ловеч са приоритетни за политиката по деинституционализация и са израз на стремежа на държавата да осигури по-сигурна среда за детското развитие. „Качествената промяна в грижата за децата не би могла да бъде постигната без съвместните усилия между ангажираните институции на национално ниво и местната власт”, поясни министър Адемов.

Трите центъра за настаняване от семеен тип и защитеното жилище са построени и оборудвани по проект на Оперативна програма „Регионално развитие” на обща стойност 2.5 млн. лева. Социалните услуги в новите сгради се осигуряват чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Да не изоставим нито едно дете” – Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Бенефициент е община Ловеч, а осигурените средства са близо 800 хил. лева.

От новите социални услуги в Ловеч ще се възползват 36 деца с увреждания, настанени в специализирани институции, 6 деца с увреждания в общността и 8 младежи с увреждания, настанени в специализирани институции. За тях е предвидено да се грижи персонал от 38 лица.

По-късно през деня министър Адемов участва в пресконференция по проект „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск в община „Ловеч” по ОП „Регионално развитие”. Той отбеляза, че социалните услуги за деца, предоставяни в общността, нарастват. Към края на декември 2013 г. социалните услуги за деца са 369, с общ капацитет 9 393 места. В периода 2010 г. – 2013 г. са закрити общо 31 специализирани институции за деца.

Очертава се трайна тенденция на намаляване на децата в специализираните институции и осигуряване на условия за отглеждането им в семейна и близка до семейната среда. По данни на МТСП в края на миналата година 6 754 деца са настанени в семейства на близки и роднини, 1 943 деца са настанени в приемни семейства и 740 деца са осиновени при условията на пълно осиновяване.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории