„У дома – най-доброто за децата“ в Луковит

„Ако някъде в специализираните институции има деца от Луковит, които са с увреждания или в риск, нека заедно ги издирим и доведем тук“ – апелира заместник-кметът на община Луковит Цветенка Хаджиева, по време на пресконференция за началото на проект „Удома – най-доброто за децата“. Тя призна, че в емоционален аспект, това ще бъде най-тежкият момент, но Общината е решена да покаже, че може и ще работи единствено в интерес на децата.

До момента, от Държавната агенция за закрила на детето към Луковит са насочени 19 деца от Дома за деца с физически увреждания, в града и 5 от Домовете за деца с умствена изостаналост (ДДУИ). На база оценката, която ще бъде направена от социалните работници, всеки тежък случай, за който се прецени, че изисква допълнителни висококвалифицирани грижи, ще бъде пренасочван към по-големите градове, където децата ще могат да получат по-добра медицинска грижа.

Заместник-кметът подчерта, че проектът не случайно носи името „Удома – най-доброто за децата“, но ако общините не поемат техния дял от цялостния процес по деинституционализация, всичко ще остане само на хартия. Цветенка Хаджиева сподели, че подготовката на персонала и на децата, за извеждане от институциите е отнела близо 3 години, а сега преместването трябва да стане факт само за три месеца. Направеният досега разход за построяване на сградите струва около 50 хил.лв. за дете. „В момента ние сме направили инвестиция, която все още не можем да използваме, но към средата на годината къщите ще се напълнят с деца“ – сподели в заключение тя и призова всички институции да обединят усилия за постигане на целите на проекта.

Проект „У дома – най-доброто за децата“ е на обща стойност 412 121.48 лв. и е финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. С неговата реализация ще бъдат разкрити нови социални услуги – два Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), където ще бъдат настанени 24 деца и младежи с увреждания, изведени от институциите, ще има и 4 места за настаняване на деца от общността при спешна нужда. Центърът за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) ще предоставя почасови социални услуги на 30 деца и младежи, и техните семейства.

 

Източник: Journey.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории