Люк Зелдерло: Компенсирайте забавянето на оперативните програми с добра подготовка

lukЛюк Зелдерло е генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания – EASPD. Г-н Зелдерлоо е активен специалист в сектора на хората с увреждания с почти 30 годишен опит, първо като мениджър на социална услуга за хора с увреждания във Фландрия (в продължение на 17 години), а след това на европейско ниво. Той е един от основателите на EASPD и е изключителен специалист по въпросите на хората с увреждания и сектора на социалните услуги. Освен това има значителен опит в координиране и разработка на европейски проекти. НАСО е представител на EASPD за България, г-н Зелдерло нееднократно е споделял, че „обича България“, защото идвайки у нас се зарежда с позитивизъм и вижда как социалния сектор може да се развива с бързи темпове в положителна посока. В рамките на Деветия национален форум тази година, той участва в обсъжданията и води специално обучение за неправителствени организации, насочено към европейски политики и включване на гражданското общество към механизма на Европейския семестър.

 

EASPD и НАСО организираха обучение за включване на НПО сектора в механизма на Европейския семестър. От къде произтича необходимостта от подобна инициатива?
Европейската комисия непрекъснато препоръчва и окуражава всяко правителство да включва НПО сектора и гражданското общество в процесите на изграждане на различните национални стратегии по сектори. Това включва и обсъждания на алтернативни препоръки по механизма за Европейския семестър. Практиката обаче показва, че това не се случва навсякъде.
През 2013 г. EASPD се присъедини към коалиция от европейски неправителствени организации, обедини под името Алианс Семестър. Този алианс съвместно направи проект на доклад за алтернативни препоръки към отделните държави като тези алтернативи бяха базирани на предложения от съответните неправителствени организации по страни. Този доклад бе представен на изслушване в Европейския парламент през май 2013 г. В резултат бе изведено заключението от необходимост за по-активно участие на гражданското общество в процесите на Европейския семестър, както и важността от включването на перспективата за хората с увреждания и прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в конкретните препоръки. В продължение на тези процеси, EASPD поема инициатива да проведе обучения в цяла Европа, целящи изграждане на капацитет на неправителствените организации за включване и извеждане на алтернативни препоръки към ЕК.

Как оценявате реакцията на аудитория за активни действия по отношение на Семестъра?
EASPD избра България да бъде първото подобно обучение в цяла Европа, за да измери ефекта и готовността на неправителствения сектор като цяло. В това отношение съм изключително удовлетворен, защото видях желание за действие, бяха споделени много ценни мнения и още в рамките на самото обучение бе положена основата на бъдещата съвместна работа. Естествено, съществената работа по анализи и становища тепърва предстоят да бъде реализирана, но бе постигната важната договореност за организиране на национална среща по темата, на която работата по Семестъра в България ще продължи. НАСО като представител на EASPD в България ще поеме тази функция от наше име.

След обучението се проведе и Деветия национален форум на доставчиците на услуги в България. Какво е Вашето заключение за форума?
На първо място бих посочил, че НАСО за пореден път показа как се реализира успешно партньорство. И друг път съм казвал, че моделът на работа на НАСО е абсолютно уникален за Европа и непрекъснато го изтъквам като успешна практика за активно търсеща и намираща решения организация. НАСО комбинира и в работата си, и сред участниците на форума едновременно всички ключови участници и отговорни страни за реализиране на социални услуги и политики. Съвместната работа и координация между национални и местни власти и неправителствени организации е предпоставка за положително развитие. Именно тази комуникация направи и Форума толкова успешен и за мен бе чест и удоволствие да бъда част от този процес, както и винаги е била и цялостната работа с НАСО.

Какво бихте извели като ключово послание от Форума?
Посланията са повече от едно и не бих ги подредил по важност, защото Форумът обхвана различни теми и всяка от тях изведе свое ключово послание. Предвид участието на всички заинтересовани и активни страни от социалния сектор, много убедително се наложи темата за партньорството. И посланието на това партньорство е, че правителството и общините от една страна и неправителствените организации от друга трябва да работят заедно, а когато работят съвместно по правилен и ефективен начин, могат да постигнат истинска положителна промяна.
Видяхме също много интересни презентации и чухме ползотворни мнения и анализи по отношение на качеството на услугите. Това е тема, която е изключително актуална за цяла Европа. Бяха споделени разнообразни и дори предизвикателни идеи за реализиране на качество на услугите, но ако трябва да изведем послание от тази тема, то е, че сериозната работа тепърва предстои. Към момента е важно осъзнаването на необходимостта от качество, както и структурирането на следващите действия за неговото налагане. Постигането на качество в социалните услуги е истинско предизвикателство, но има воля за неговото реализиране и се надявам представеното на Форума да послужи като вдъхновение по пътя към по-качествени услуги.

Беше посочено, че закъснението на Оперативните програми се отразява негативно върху социалния сектор. Какъв е Вашият съвет за компенсиране на това закъснение?
Съгласен съм, че това наистина е проблем. Освен това съществува риск политическата нестабилност в страната да създаде допълнителни затруднения за бързото усвояване на средствата. Въпреки това, смятам, че неправителствените организации и другите бенефициенти могат да компенсират частично забавянето като използват времето, за да се подготвят. Моите очаквания са до края на лятото ЕК да даде „зелена светлина“ и социалният сектор трябва да има пълна готовност да реагира с готови проекти и пилотни действия. Друг много положителен момент във Варна бе изразената позиция от страна на националните власти за включване на НПО сектора в мониторинга на оперативните програми, включително и с право на глас. България със сигурност има не малко социални проблеми, чието разрешаване е спешно, и ЕК предоставя средства за тяхното преодоляване. Затова апелирам към всички да използват тези средства и да работят за качество, нови услуги и развитие на партньорствата.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории