01.07.21 г.

Люк Зелдерло работи повече от 25 години за подобряване на качеството на услугите в Европа. Преди това е работил в център за деца с увредено зрение, в център за деца с интелектуални увреждания, бил е и директор на подобно заведение. През годините не спира да работи усилено в търсене на нови подходи за предотвратяване на лошите условия на живот, свързани с промени в законодателството и нормативните документи. И тази година Люк Зелдерло се включи в Национален форум и Национална среща на социалните услуги, по време на които изрази мнение по важни в социалната сфера въпроси: 

Г-н Зелдерло, какви са впечатленията Ви от тазгодишните издания на  Национален форум и Национална среща на социалните услуги?

Да съм отново тук в България е огромно удоволствие за мен. След този продължителен период на ограничения заради пандемията с COVID-19, отново сме заедно тук във Варна. Смятам, че е време да продължим съвместната ни работа, възможна благодарение на създаваните през годините партньорства. Националният форум и Националната среща на социалните услуги дават отлична възможност за това.

Разкажете повече за постигнатото през последните години от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания?

Основният успех на  EASPD през последните десет години е това, че Европейската комисия вече разбира колко важни са социалните услуги за хората с увреждания. На европейско ниво се обръща все повече внимание на високото качество на предлаганите социални услуги. Смятам, че това е в резултат и на усилената работа на EASPD. Друг успех е постигнатото от нас отлично сътрудничество с доставчиците на услуги за хора с увреждания. Пример за това е Европейският форум на хората с увреждания, благодарение на който обединяваме сили и работим съвместно.

Какви са Вашите препоръки за развитието на по-устойчиви и качествени социални услуги в България?

Има толкова много направления, по които трябва да се работи. За да се развива, секторът трябва да бъде обединен и да говори с един глас по отношение на най-сериозните проблеми.  Социалните услуги трябва да са съществена част от плановете за възстановяване на европейските страни, понесли негативни икономически и социални последствия от кризата с COVID- 19.  И не на последно място – да се утвърди влиянието на неправителствения сектор, защото именно той представлява исканията и идеите на обществото.

Какво пожелавате на НАСО за следващите години?

Пожелавам ви много успех. През годините НАСО реализира много успешна формула, събирайки доставчиците на социални услуги, местните и държавни власти. В същото време имате открит диалог с хората с увреждания. Тази комбинация е успешна и в тази връзка смятам, че трябва да продължавате със същата мотивация. На европейско ниво НАСО е организация с доказан авторитет. Продължавайте напред!