След представянето на новата Европейска стратегия за правата на хората с увреждания 2021 – 2030 г. от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) заявяват, че за ефективното й прилагане е необходимо активно партньорство с доставчиците на услуги, надграждане на доказано работещите добри практики и внедряване на иновативни идеи.

В отговор на представянето на Стратегията, генералният секретар на EASPD г-н Люк Зердерло заяви, че организацията е готова да работи усилено в посока реализиране на стратегическите цели и постигане на удовлетворяващ резултат за подобряване на качеството на живот на хората с увреждания.

„Стъпка по стъпка тази стратегия ще доведе до положителна промяна и ще бъде резултатна. За целта трябва да се съсредоточим върху това да се възползваме максимално от иновациите в предоставянето на услуги, да съберем правилните данни и да работим в партньорство с всички заинтересовани страни“, коментира генералният секретар на организацията.

През следващите няколко седмици EASPD ще работи по задълбочен анализ на новия стратегически документ и ще започне процес по разработване на практически решения в подкрепа на прилагането на му. В тази връзка се планира съвместна работа със Съвета на Европейския съюз, за ​​да се гарантира, че заключенията на Съвета адекватно отразяват отговорностите на държавите-членки при прилагането на Стратегията.

Източник: EASPD