Мари Дюбоа: Качеството гарантира спазването на правата и желанията на потребителите

marieМари Дюбоа е координатор по EQUASS към Европейска платформа за рехабилитация. Тя представи системата EQUASS пред участниците в Деветия национален форум. След своята презентация тя отговори и на няколко допълни въпроса специално за НАСОКИ. EQUASS в превод означава Европейско качество в социалните услуги и е инициатива на Европейската платформа за рехабилитация (EPR). EQUASS се стреми да усъвършенства сектора на персоналните услуги като ангажира доставчиците на услуги в качество, непрекъснато надграждане и като гарантира качество на услугите, предоставяни на потребителите в цяла Европа. EQUASS има желание да допринесе за създаването на европейски пазар и модернизация на личните услуги от общ интерес, където доставчиците на услуги могат да се отличат и използват качеството при предоставяне на услуги като конкурентно предимство. Значителен брой доставчици на социални услуги в повече от 12 европейски държави са показали своята ангажираност към подхода към качеството в рамките на EQUASS като са сертифицирали своите услуги или форма на подкрепа, оценени по метода EQUASS от консултанти и одитори на EQUASS. Нарастващият интерес към EQUASS се базира на успешния отговор на нуждите и очакванията на ключовите участници в социалния сектор (като потребители, доставчици, социални партньори и политици). Програмите за сертифициране EQUASS напълно съответстват на европейските изисквания за качество в социалния сектор, както са изразени в Европейската доброволна рамка за качество на социалните услуги, както и на основните критерии за EQAVET рамката. Сертифицирането, базирано на критериите на EQUASS, може също да се счита за доказателство за успешно прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Обратната информация от сертифицирани доставчици на услуги показва, че внедряването на критериите на EQUASS им е донесло предимства като създаване на по-висок фокус върху потребителите, увеличена осведоменост за правата на потребителите, увеличено включване и оправомощаване на потребителите в предоставяните услуги, систематични подобрения и подобряване на качеството на живот, както и увеличена мотивация на персонала да допринася към и подобрява качеството в ежедневната си работа. Преди всичко EQUASS е подобрило аспектите на управление на услугите като е предоставило резултати и предимства от услугите чрез тяхното измерване чрез индикатори. В много европейски държави EQUASS сертифицирането включва отчитане за дейността на доставчиците, както и за финансирането, което получават.

 

Представихте системата за качество на услугите EQUASS. До колко качеството е важно в европейски план и конкретно за България?
Качеството на услугите е много важно, тъй като то гарантира, че потребителят е поставен в центъра на процеса на предоставяне на услугите и неговите права и желания ще бъдат спазени. Не съм напълно запозната със ситуацията в България, но в цялата Европа правата на хората трябва да са в центъра на процеса на качество на организациите, предоставящи услуги. И няма причини фокусът към качеството в България да бъде по-различен от световната тенденция.

 

Има доста системи за качество. Какво отличава EQUASS?
За разлика от съществуващите системи за качество на международно ниво, които изобщо биха могли да бъдат приложени към социалния сектор, в EQUASS има отговор на предизвикателството да се постави рамка за социални услуги, които поставят потребителя в центъра на процеса. Останалите системи за качество са или твърде общи за социални сектор или се опитват да измерят качеството като включват минимални стандарти за представяне, което е несъвместимо със социалните услуги.

 

От коментарите в залата стана ясно, че в сравнение със стандарта на живот в Западна Европа, цената на EQUASS се оказва непосилно висока за България. Какво бихте препоръчали в това отношение?
Най-добрата препоръка, която можем да направим, е да се апелира към властите да предоставят подкрепа и помощ на доставчиците на услуги, за да могат да си позволят внедряване на системи за качество, които да се одитират редовно и да се поддържат през годините. От изнесените презентации стана ясно също, че в новия програмен период и в рамките на Европейския социален фонд има предвидени пера за изграждане на капацитет и усъвършенстване на качеството, така че се надявам част от тези средства да бъдат използвани и по отношение внедряване на системи за качество.

 

Имате ли някакви данни какъв процент от доставчиците на услуги в Европа са сертифицирани?
Нямаме данни за всички доставчици в цяла Европа, защото не оперираме навсякъде. В някои държави, където сме активни и където EQUASS е основа система за качество, всички доставчици са сертифицирани. Подобен пример е Норвегия, където изпълняваме функцията на основен сертифициращ орган за рехабилитационни услуги за хора с увреждания. В други държави като Словения, Естония в момента нашата система се внедрява от всички доставчици на услуги. Искам да подчертая, че това са държави, където само преди пет или шест години нямаше изискване за подобно сертифициране.

 

Забелязва се известно разминаване в разбирането за качеството – какво е по-важно хората или материалната база?
Абсолютно фокусът на EQUASS е върху хората и самите специалисти. Социалните услуги, независимо дали са за хора с увреждания или за други групи в неравностойно положение, са дейност, в която хора подкрепят други хора. Затова уменията, компетенцията, мотивацията и целеустремеността на професионалистите да предоставят най-добрите услуги съставляват на 100 % основата на качеството на услугите.

 

Интервю на НАСОКИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории