Потребителите на социални услуги в Благоевград подредиха мартенски базар с артикули, изработени от тях в часовете по трудотерапия. Много усилия, знания и талант са вложени при направата на мартениците, а със събраните средства ще бъдат закупени материали за ателиетата в центровете.

В инициативата ежегодно се включват Дневен център за деца с увреждания „Зорница“, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Зорница“, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Светлина“, Защитено жилище за лица с психични разстройства „Искра“, Дом за стари хора „Света Петка“, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „ Струма“, Център за социална интеграция и рехабилитация, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „ Слънчев дом“ и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания. 

„Нашите потребители са  удовлетворени, когато виждат, че усилията им са оценени от останалите“, споделят социални работници, които канят жителите и гостите на града да посетят базара и да си купят ръчно изработените символи на здравето и радостта. Базарът се намира в павилион, на партера в сградата на Oбщината и работи всеки ден до 18.00 часа.

Източник: Община Благоевград