На 22 май 2019 г. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) Румяна Петкова назначи за заместник изпълнителен директор на АСП Мая Василева. Досега Мая Василева беше началник на отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“, Община Ловеч, където е работила от 2004 г. насам на експертни и ръководни длъжности.

Новият заместник изпълнителен директор на АСП има степен бакалавър от Медицински университет – Плевен, бакалавър „Социални дейности“ и е магистър по публична администрация с профил „Икономика и управление в публичния сектор“ от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Преминала е редица квалификационни курсове и специализации, свързани с подобряване на капацитета и качеството на предоставяните на населението социални услуги.

От 2016 г. е заместник-председател на Постоянната комисия по труда и социалната политика към Националното сдружение на общините в Република България и член на Постоянната комисия по здравеопазване. През последните две години активно участва в работни групи към Министерството на труда и социалната политика за изготвяне на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, Плана за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и приетия през март тази година Закон за социалните услуги.

Източник: АСП, 22.05.2019 г.