Медицинският експертен съвет прекратява дейността сиПредседателят на Медицинския експертен съвет към правителството проф. Коста Костов обяви, че Съветът спира да съществува, тъй като вече е изпълнил задачите си.

Проф. Коста Костов, председател на Медицинския съвет: Медицинският експертен съвет си е изпълнил работата и задачите по заповедта от 23.03.2020 год. на министър-председателя Бойко Борисов и формално спира да съществува, но продължава по визията си за допълване и освежаване на текстовете като неформална вече професионална група. Т. е. нашите ангажименти към колегите продължават и ние няма да спираме докато не свърши епидемията и стигнем и затворим текстовете с терапията. Ако Министерският съвет има и занапред нужда от експертиза по различни медицински задачи, ние сме готови да го обсъдим и да решим дали бихме могли да бъдем полезни.

Източник: БНТ, 04.04.2020 г.