Мерки срещу разпространението на вируса COVID-19Предвид създадената ситуация с коронавируса и във връзка с последните препоръки на Националния оперативен щаб здравният министър направи промени в текстовете на своята заповед, с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г. (Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.):

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

7. Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

Допълнителни мерки, свързани със ситуацията в страната:

– МВР удължава до края на май валидността на личните документи с изтекъл срок, с изключение на задграничните паспорти.

– До края на май се удължават изтичащите решения на ТЕЛК и НЕЛК.

– До края на месец май се удължава и срокът за издаване на документите за автомобилите с газовите уредби.

– Гъвкавo работно време и дистанционен труд могат да въвеждат работодателите като предпазна мярка за служителите си срещу разпространението на вируса COVID-19.

– Ще бъде създаден специален режим, за да не се допускат опашки на гишетата в цялата страна. Гражданите може да използват и предлаганите от всяко звено електронни услуги.

– Свижданията в социалните услуги в страната, особено в тези за възрастни, са забранени.

Социално-икономически мерки, които се предприемат по министерства:

– Правителството създава Координационен център към Националния щаб за борба с коронавируса.

– От 24.00 ч. във вторник всички полети от и до Испания и Италия ще бъдат забранени. Българите в тези две страни, които искат да се приберат в родината, могат да го направят в следващите 48 часа. Всички, които пристигат от тези дестинации, ще бъдат поставяни под карантина.

– Ликвидна подкрепа за бизнеса от страна на държавата, което означава, че държавата има възможност да подпомогне финансово малките и средни предприятия. Резервът в момента е 10 млрд. лв.

– През Българската банка за развитие държавата има готовност да подпомогне бизнеса с финансови средства. И средства, за да не бъдат уволнявани служители.

– До средата на годината се удължават сроковете за счетоводното приключване и отстъпки от местните данъци.

– Разширява се обхватът на социалния патронаж към хора с увреждания, така също и към семейства и хора, които са под карантина заради контакт със заразени от Covid-19.

Какво предстои за учениците?

– От понеделник учениците започват дистанционно електронно обучение.

– БНТ и МОН разработват учебна видеопрограма с уроци за най-малките ученици.

– Засега няма нужда от удължаване на учебната година и промяна на датите на изпитите.

– При националните външни оценявания няма да се включва пропуснатия материал.

Повече по темата може да научите ТУК.