Основен приоритет  в бюджета на община Пещера ще бъде подпомагането на родителите и техните деца. През 2021 г.  се предвижда изцяло освобождаване от такса за детска градина на самотни родители. Общината освобождава от плащане и родители, на които едно или повече от децата са студенти в редовна форма на обучение, също и такива, които са с намалена работоспособност над 71 %. Такса няма да плащат и тези родители, които имат деца близнаци или деца, освидетелствани  с решение на районна експертна комисия.

От преимуществото ще могат да се възползват родители с две или повече деца, приети в едно или различни детски заведения, както и семейства с доходи до гарантирания минимален доход за страната. Към момента от тези мерки в общината се възползват 111 деца и техните родители, съобщават от общинския пресцентър.

И през настоящата година  ще продължи да функционира детската кухня. Услугата се предоставя на семейства с деца до 2 години. Родителите се подпомагат с 250 ле. За всеки ден. Държавно делегираната социална услуга „Асистентска подкрепа“ ще позволи деца и възрастни с увреждания да се чувстват обгрижени и защитени. Очаква се да бъдат разкрити още нови места за социални асистенти.

Осигурените средства за обновения кухненски блок на Домашен социален патронаж са  343 120 лв. И тази година услугата ще осигурява приготвена храна за 180 потребители.

Източник: Община Пещера