Международна конференция „Достоен труд и диалог – обмен на добри практики”

Достойният труд и социалният диалог имат ключово значение за устойчивото икономическо и социално развитие, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова. Заедно с президента на КНСБ Пламен Димитров и посланика на Норвегия у нас Гюру Катарина Викъор на 26 май 2014 г. тя откри международна конференция на тема „Достоен труд и диалог – обмен на добри практики” в „Радисън Блу Гранд Хотел”.

„Социалният диалог е механизъм за провеждането на политики, свързани със защита на трудовите права, пазара на труда, бедността, професионалното обучение и квалификация”, отбеляза заместник-министър Дянкова като подчерта ролята на социалните партньори в осъществяването на тристранен диалог. По нейните думи достойният труд е от ключово значение за намаляване на бедността и за подобряване на индивидуалните умения на служителите. Заместник-министър Дянкова призова за зачитането на правата на работниците като постави фокус върху хората в неравностойно положение.

Партньори в реализацията на проект „Достоен труд и диалог – обмен на добри практики ” са Норвежката конфедерация на синдикатите, Норвежката организация на работодателите, Конфедерацията на независимите синдикати в България и на Българската стопанска камара. Целите, които социалните партньори са си поставили, са свързани с обмен на добри практики в развитието на социалния диалог и политиката за достоен труд.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории