Международна конференция на труда в Женева

България подкрепя стартирането на Програма за справедлива миграция на Международната организация на труда (МОТ). Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова по време на дискусиите на ръководителите на делегации в рамките на 103-та сесия на Международната конференция на труда. Форумът се проведе в периода 28 май -12 юни 2014 г. в Женева, Швейцария. в Женева, Швейцария. „Социалните ползи от трудовата миграция са обвързани с равния достъп до пазара на труда, правото на достойно заплащане, на безопасни и здравословни условия на труд и защита от дискриминация на работниците”, отбеляза заместник-министър Дянкова.

„Правителството на България поддържа позицията за правото на свободно движение на работници в Европейския съюз. Социалният диалог има ключова роля в процеса на формулиране на глобалните и националните приоритети”, съобщи заместник-министър Дянкова. Тя обясни, че политиката в областта на законната миграция в България се формира в рамките на изградените органи за тристранно сътрудничество, вкл. в Националния съвет по трудова миграция.

По време на срещата си с генералния директор на Международното бюро по труда Гай Райдер заместник-министър Дянкова изрази увереност, че доброто сътрудничество между България и МОТ ще продължи и занапред. Тя отбеляза, че на 2 юни 2014 г. по време на 103-та сесия на Международната конференция на труда от квотата на правителствените представители България e избрана за титулярен член на Административния съвет на МБТ, което е поредното признание за приноса на страната ни към работата на МОТ и укрепване на сътрудничеството между държавите-членки на организацията.

„Международният обучителен център на МОТ оказва на МТСП експертна помощ в развитието на модерна национална администрация и подпомага регионалното сътрудничество и обмяната на добри практики в социалната сфера”, отбеляза заместник-министър Дянкова. През последните десет години министерството получи експертиза в сфери като прилагането на международните социални стандарти, пазара на труда, трудовите и осигурителните отношения, ЗБУТ и социалния диалог.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории