Над 250 участници от Европа, Австралия, Централна Азия и САЩ се включиха в международната конференция „Деинституционализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“, която се проведе от 6 до 8 ноември в НДК, София. Във форума участваха представители на академичната общност и образователни институции, Европейската комисия, национални институции, международни и местни неправителствени организации, доставчици на социални услуги, специалисти и експерти по детски политики и закрила на детето и др. В конференцията взеха участие и представителства и членове на НАСО.

Организатори на събитието са Министерството на труда и социалната политика, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет, фондация „Сийдър“, УНИЦЕФ, SOS Детски селища, Еurochild, „Надежда и домове за децата“ и фондация „Лумос“.

Форума откри вицепремиерът Томислав Дончев, който посочи деинституционализацията на грижите за деца като един от примерите за реформа в България, провеждана според високите световни стандарти с оценка на нуждите и с адекватно планиране. Той припомни, че от близо 7 500 деца в институции, днес са останали около 500, като подчерта, че това не означава, че процесът е завършен. „Да се деинституционализират децата не е финалната цел – още много усилия са необходими, за да се осигури те да имат равни шансове“, допълни вицепремиерът.

„Ключът към успешната деинституционализация е, че всички гледахме в една посока и работехме заедно – правителство, неправителствен сектор, академични среди“, подчерта зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.

Според представителя на УНИЦЕФ в България д-р Джейн Муита процесът на деинституционализация в България върви много добре. „Нашата цел през следващите години е да няма деца в институции. Но деинституционализацията е много повече от затварянето на институции – трябва да насочим усилията си към превенцията на изоставянето на деца, към качествена подкрепа за семействата“, допълни тя.

По въпросите и темите, включени в програмата на конференцията се изказаха и инициаторът на форума д-р Галина Маркова от Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца към НБУ, Александрина Димитрова, изпълнителен директор на фондация „Сийдър“, изпълнителният директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ Георги Симеонов, ръководителят на фондация „Лумос“ за Европа Ирина Маланчук, Ричард Пихлер, специален представител по външни отношения и ресурси на SOS Детски селища Интернационал.

Участниците в конференцията имаха възможност да обменят информация и опит, да се запознаят и обсъдят емпирични данни и научни изследвания, да споделят добри практики, да разговарят за постиженията и предизвикателствата в областта на деинституционализацията.

Повече може да научите ТУК и от репортаж по БНТ – ТУК.