30.07.21 г.

Научно-практическа конференция с международно участие на тема „30 години Конвенция за правата на детето в България и идеите на Корчак за утвърждаване правата на децата“ ще се проведе от 29 до 30 октомври. Форумът се организира от Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Полския институт в София и Фондация „Приятели на Корчак“, а специално участие ще вземат представители на Държавната агенция за закрила на детето, която е основен партньор на събитието.

В първия ден на конференцията председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова ще представи предизвикателствата в политиките за децата в първата у нас ,,Бяла книга за детето”. В конференцията мнението на децата и младежите у нас за участието им във вземането на решения, свързани с образованието, ще представи и Диян Калайджиев, който е председател на Съвета на децата към председателя на ДАЗД.

В дневния ред са включени темите: културата по правата на детето като необходим елемент от професионалната компетентност на учителите на XX век, делото на Януш Корчак, социално-образователните неравенства от перспективата на правата на детето, училището и правата на децата в приказки, гражданството в интеграцията на отношенията от перспективата на правата на децата и гражданската свобода, правото на детето на почивка и свободно време по примера на училищата в Бърно, реализиране на правата на децата в социални услуги за деца от резидентен тип в България, оценени по модела ,,Качество за права”, деинституционализацията или правото на детето да живее в семейство, правата на децата в интерната през погледа на Януш Корчак, правото на детето на качествено здравеопазване, перспективи и проблеми пред съвременното дете и правото на децата на личностно и кариерно ориентиране и консултиране.

Сред лекторите на конференцията са г-н Марек Михалак – президент на Международната асоциация на Януш Корчак, проф. Йоана Лукасик, д-р Катарзина Ягиелска и проф. Норбърт Пикула от Педагогическия университет в Краков, доц. д-р Иржи Прокоп от Карлов университет, проф. дпн Вяра Гюрова, проф. Росица Симеонова и доц. Божидара Кривирадева от СУ ,,Св. Климент Охридски” и др.