Международна конференция за тристранния диалог

На 10 юли 2014 заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова откри международна конференция в КТ „Подкрепа”. Oсновна тема на експертния форум са добрите практики в тристранния диалог на национално и регионално ниво. На форума присъстваха заместник-министърът на образованието Мукаддес Налбант, президентът на КТ „Подкрепа” д-р Константин Тренчев, изпълнителните директори на Главна инспекция по труда и Агенция по заетостта Румяна Михайлова и Асен Ангелов.

„Социалният диалог е основа за устойчиво икономическо и социално развитие. Чрез него успешно се прилагат политиките в областта на трудовото право и общественото осигуряване, безопасността и здравето при работа, доходите, жизненото и демографското развитие”, отбеляза заместник-министър Дянкова.

„Тристранното сътрудничество между представителите на синдикатите, работодателите и правителството е получило финансова подкрепа от норвежкия фонд „Иновации“, напомни тя. Според нея то спомага намаляването на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство.

„Тристранното сътрудничество се е доказало като ефективен метод за защита на интересите на работещите и за договаряне и определяне на условията за наемане на работната сила. Важно е на бипартитна основа да се намерят решения, които да гарантират права, задължения и отговорности между работника или служителя и работодателя при наемането на работната сила”, обясни заместник-министър Дянкова. Тя отбеляза, че „трудът е от ключово значение за намаляване на бедността и за осигуряване на социалното благоденствие”.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории