Милена Донева, ръководител на Комплекс за социални грижи за стари хора и на Център за временно настаняване в Благоевград в интервю за предаването „Часът на Благоевград“ по Радио „Фокус“- Пирин.

 

Г-жо Донева, представете проект Създаване на звено „Център за услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж.

Милена Донева:Проектът, който беше до края на юни месец 2017 година се наричаше „Създаване на звено „Център за услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж за предоставяне на интегрирани социални услуги за лица над трудоспособна възраст и лица в неравностойно положение. Този проект се осъществяваше по ОП „Развитие на човешки ресурси“, програмен период 2014- 2020 г. В рамките на две години обслужихме хора, които бяха в неравностойно положение и хора, които са с увреждания и неспособност да се справят с живота сами. Осигурявахме социални асистенти, които се грижеха изцяло или в определени часове в деня за хората, които бяха в неравностойно положение. В рамките на проекта бяха обслужени над 190 човека, които бяха в нужда.

От 1 септември на основание сключено споразумение между Община Благоевград и Агенцията за социално подпомагане са осигурени средства услугата да продължи, нали така?

Милена Донева:След приключване на самия проект, което беше в края на юни месец 2017 година, Община Благоевград с цел осигуряване устойчивост и непрекъснатост, т.е. да не се прекъсва проекта и да не се прекъсва това осигуряване на грижа, направи така, че да продължи в рамките на два месеца. По този начин да изчакаме да се подпише споразумението от 1 септември. На 1 септември се подписа това споразумение между Община Благоевград и Агенция социално подпомагане за осигуряване на средства услугите да продължат до края на годината и по този начин да се осигури устойчивост на самия проект.

Какво е значението на този проект за потребителите на услугата?

Милена Донева: След много разговори с хората в нужда и хората, които ги обгрижват смятам, че това е проект и услуга, която е от много голяма значимост за всичките тези хора, за които принципно няма кой да се грижи. Единственият недостатък на цялата тази грижа е, че тя е почасова. Според мен и според хората, които се грижат и разговорите, които съм провела, те имат нужда от повече часове. Това са хора, които не могат да работят на други места. Това са техните работни места.

По колко часа на ден се осъществява на ден тази грижа?

Милена Донева: Тя е различна, но максималните часове, за които полагат грижа за човек в нужда е четири часа.

В рамките на този проект са разкрити нови работни места?

Милена Донева: Всички работни места са социални асистенти. Те могат да бъдат близки за хората в нужда, а могат да бъдат и хора, които основно работят тази дейност.

 

източник: Фокус