Министър Анелия Клисарова: Един учебник по предмет

klisarova– Проф. Клисарова, обявихте, че ще въведете един учебник по всеки предмет, какви са плюсовете?

– Ще променим наредбата за учебниците. Един учебник по един предмет ще е по задължителните предмети до основно образование, които са безплатни. Естествено, че в профилираните паралелки на гимназиите няма и не бива да е само един учебникът – той е в зависимост от профила. Не нарушаваме по никакъв начин конкуренцията. Ще дам пример с буквара. Когато искаме да напишем буквар, смятам, че е правилно министерството да обяви конкурс за написването му. Могат да се явят отделни учители или авторски колективи. Работим по критериите как ще бъде избран кой ще пише буквара. Предпочитаме колективи от учители и то от различни по вид училища – от големия, от малкия град, от училища, които са с 95% билингви. Тези учители наистина имат опит.

Следващата стъпка е да качим предложението на страницата на министерството. Колективът предоставя авторските права на министерството. Експертната група и екипът получават предложенията на останалите учители и на обществото. Ако авторските права са на министерството, то тогава имаме право да променим текстове, задачи, така че да постигнем обществено съгласие по съдържанието на дадения учебник, който да е подходящ както за големите, така и за малките градове.

– Издателствата скочиха срещу идеята за един учебник.

– За отпечатването на учебника също се обявява конкурс. Не е възможно една печатница да отпечатва всички учебници. Издателствата могат да кандидатстват и като авторски колективи, и в издаването. Принципът на конкуренцията в никакъв случай не е нарушен.
Не е важно кой издава учебника, а какво е съдържанието му. Това е целта на наредбата, която ще направим. Най-важното предимство е, че съдържанието ще бъде съобразено с мнението на учители. Учебникът ще гарантира тези знания, които трябва да има ученикът в края на всеки клас по задължителния предмет. Пропуските ще могат да се поправят лесно. Ще падне цената на учебниците и ще намалим относително и тежестта на раничките. Ще изберем най-ниска цена при оптимално качество. Друго преимущество е лесното преместване в друго училище. Няма да се налага да наваксват. Така гарантираме масовото образование. Издателствата ще могат да издават учебните помагала, които са 2 вида. Едните допълват учебника и затвърждават знанията. Втора група помагала пък ще надграждат знанията. Тук ще проличат творчеството и индивидуалният подход на всеки учител.

– Кой ще понесе наказание за грешките в матурата по английски език?

– Има дисциплинарно производство. С експерта по английски език, който отговаряше за въпросите, ще се разделим по взаимно съгласие. Много отговорна и съвестна жена. Решението е нейно. Когато чухме за изтичане на матурите, тя се притесни. Техническата грешка дойде оттам. Поне досега разследването на полицията не показва, че е излязло нещо от министерството. Благодарим за съдействието на МВР.

– Ясно ли е отсега колко точки ще гарантират тройката на матурата догодина?

– Не искам да се ангажирам. Според мен трябва да се вдигнат. Сега са 23 точки, трябва да са или 24, или 25. Това ще го решат следващото правителство и следващият министър. Ако искаме да поддържаме качество, трябва постепенно да повишаваме изискванията.

От една страна, може да запазваме сложността на въпросите и да вдигаме скалата. От друга страна, може скалата да си е същата, но да има повече отворени въпроси и да бъде по-усожнен тестът. Това трябва да се знае в началото на учебната година, особено ако ще има промени в тестовете, за да могат да се подготвят учениците.

– Казахте, че са добри резултатите от външното оценяване, а ученици бъркат герой от „По жицата“ с бай Ганьо?
– Затова искам един учебник по един предмет и затвърждаване на знанията. Второто, което сме предложили за обсъждане, е за основното образование. Най-голяма подкрепа сме получили основно образование да се взема след 8-и клас. Над 9000 мнения са постъпили по тази дискусията.

– Остри дебати имаше около майчиния език, когато се обсъждаше просветният закон, вие какво мислите?

– Майчиният език трябва да се изучава по желание, няма как да бъде задължителен. Има си официален български език.

– С колко и откога ще бъдат увеличени заплатите на учителите?

– Ще внеса предложението си в Министерския съвет. Ще бъдат увеличени стартовите заплати на учителите, директорите и педагогическия персонал. Най-лесно е да кажа, че ще подпиша КТД с много високи заплати, и да му мислят следващите. Достатъчно сме отговорни в нашето министерство, че да направим това, за което има средства.

– Говореше се за 8%.

– 8% бяха миналата година. Беше го заложило предното правителство, без да осигури пари. Накрая на годината ние се прекатурихме, докато намерим 10 милиона. Без да оставаме задължения на следващото правителство, ще гарантираме стартовата заплата за различните категории учители. Предложението ни е
да увеличим заплатите между 3 и 6% от 1 септември

– Кога ще обявите новата сесия на фонд „Научни изследвания“?

– Вече я обявихме. От 2008 г. насам за първи път са съгласувани насоките за финансиране с Министерството на финансите. Няма да има глоби. Миналата година платихме 8 млн. лв. глоба, защото насоките не бяха съгласувани и не бяха спазени правилата. Вече няма да бъдат финансирани фирми. Ако търговски дружества искат да участват във връзка с наука, трябва да участват към фонд за иновации към министерството на икономиката. Ако не са чисто научни, се изисква и съфинансиране.

– Какво мислят ректорите за стратегията за висшето образование?

– 7 месеца обсъждаме стратегията за висшето образование и ректорите сами се убедиха, че държавните висши училища трябва да имат борд или настоятелство. Самите те подкрепиха идеята в управлението да бъдат включени студенти, представител на държавата, икономист, финансист и юрист. В началото имаше стрес, но вече имаме подкрепата им.

– Ще увеличите ли тежестта на резултатите от рейтинга при финансиране на университетите?

– Не само на рейтинга. В момента са разработени 11 критерия, разпределени в 3 групи. Голямо значение има акредитацията, втората група е насочена към научната дейност, а третата – към реализацията на пазара на труда. Сега 96% от финансирането е на брой студенти, едва останалото е на качеството. Тенденцията е да стане 80 към 20.

– А ще се сливат ли университети?

– Това е залегнало в оперативната програма. Не става въпрос за закриване на университети. За да бъдат силни университетите, ще има средства за стимулиране на оптимизацията им. Самата конкуренция ще го наложи.

– Образователната реформа е приоритет на държавата, кои са нещата, които трябва да бъдат направени, независимо кой е министър?

– Първо е единият учебник и гарантиране на качеството на средното образование. Важно е да гарантираме функционалната грамотност. Дуалното обучение трябва да бъде въведено. Трябва да повишаваме качеството на висшето образование и да го свързваме с бизнеса, както и да се развива наука в университетите. Трябва да участваме в международни научни проекти и да вземаме средства от ЕС.

– Кога очаквате правителството да излезе в оставка?

– Имаме си премиер, който ще вземе това решение.

– Бихте ли се ангажирали с министерски пост?

– Мисля, че достатъчно работих с много добрия екип на премиера Орешарски. Не мисля, че това стои на дневен ред.

– Бихте ли се съгласили да бъдете в листите на БСП?

– Да. От гражданската квота съм участвала в листите на БСП. Била съм 3 мандата общински съветник. Това ми даде много. Запознаваш се с проблеми, които няма как иначе да научиш. Научих се да правя политика, да работя в екип, независимо от политическите сили. Направих така, че образованието и здравеопазването да бъдат над политическите борби. Това ми донесе удовлетворение.

 

Източник: 24 часа

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории