Министерството на труда и социалната политика (МТСП) работи за осигуряването на устойчиво финансиране от държавния бюджет на услугите личен и социален асистент и домашен помощник. Досега те се финансираха по различни програми, което създаваше неудобство и несигурност за техните потребители. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков на брифинг във Велико Търново, където участва в честванията по случай 109-та годишнина от обявяването на Независимостта на България.

Към момента услугите в домашна среда се ползват от над 26 000 възрастни и хора с увреждания. Осигуряването на устойчивост на тяхното финансиране е част от изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа, обясни министър Петков. Той добави, че към момента МТСП работи активно по подготовката на план за нейното изпълнение. Документът ще бъде одобрен от Министерския съвет до края на 2017 г. и ще включва мерките и дейностите за изпълнение на стратегията до 2021 г. Акцент в Плана за действие ще е развитието на допълнителни социални услуги за подкрепата за хора с умствена изостаналост и психични разстройства, тъй като в момента техният капацитет е недостатъчен, каза министърът на труда и социалната политика.

С изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа ще започне деинституционализация на грижите за възрастните хора. Процесът ще се реализира чрез създаване на развита мрежа от социални услуги в общността от резидентен тип и от допълнителни услуги за подкрепа на нуждаещите се. Целта е да се създадат условия за техния независим и достоен живот, каза Петков. До 2021 г. е предвидено да се закрият 9 от сегашните институции, в които условията са най-тежки. Хората са там, ще бъдат настанени в нови услуги от резидентен тип като защитени жилища, в които ще им се осигури по-качествена грижа. Основната част от средствата ще се осигурят от оперативна програма „Региони в растеж“ в началото на 2018 г., обясни министърът.

Петков подчерта, че правителството продължава да предприема действия за повишаване на доходите на хората от третата възраст. От 1 октомври ще влезе в сила второто увеличение на всички минимални размери на пенсиите за трудова дейност. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 (1) от Кодекса за социално осигуряване ще се повиши от 180 лв. на 200 лв. Паралелно с това всички други пенсии за трудова дейност – наследствени и инвалидни пенсии ще се увеличат. Това ще повиши доходите на над 800 000 пенсионери, каза Петков. Около 450 000 от тях ще получат увеличение за втори път, след като от 1 юли минималната пенсия за стаж и възраст се повиши от 161 лв. на 180 лв. С изпълнението на този приоритет от управленската програма на правителството правим решителна крачка към намаляването на бедността сред хората, които са полагали труд, каза министър Петков.

източник: МТСП/ 25.09.2017