17. 06.21 г.

Възстановяването на заетостта след пандемията от COVID-19 и повишаването на качеството на работната сила чрез предоставяне на повече възможности за обучение ще бъдат приоритетите за България в социалната сфера. Това заяви в изказването си вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев по време на 109-та сесия на Международната конференция на труда (МОТ).

В проекта на новата Стратегия по заетостта 2021-2030 са заложени приоритети в контекста на новите реалности в резултат на пандемията и процесите на дигитализацията и зелена трансформация на икономиката. Министър Донев представи мерките на държавата за запазване на заетостта. По схемата 60/40 за субсидиране на заплатите и съхраняване на работните места е изразходван над 1% от БВП за 2020 г. По тази мярка са подпомогнати над 13 000 работодатели. Запазени са работните места на около 9% от заетите лица в страната. Предвиждаме и гаранционна програма в размер на 2,5 млрд. лв. в помощ на малкия и средния бизнес и самоосигуряващите се лица, посочи министър Гълъб Донев.

Акцент в изказването пред делегатите на МОТ бе подкрепата за уязвимите групи от населението, допълнителната месечна финансова помощ за всички пенсионери в страната, както и месечната целева помощ при обявено извънредно положение за семейства с деца до 14-годишна възраст. От началото на изпълнение на тази мярка са отпуснати над 36 млн. евро, стана ясно от заключителните думи на министър Гълъб Донев.

Във форума на високо равнище, който за първи път в историята се провежда изцяло виртуално, взеха участие тристранни делегации на всички държави – членки на Международната организация на труда.

Източник: МТСП