“Най-ефективният метод за справяне с бедността и последиците от нея, е повишаването на заетостта. Към това трябва да се добавят ефективни и целенасочени мерки за ограничаване на нерегламентирания труд, както и на всички форми на трудови злоупотреби“, това обяви в речта си по време на годишната сесия на Международната организация по труда в Женева, министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин днес.

Той подчерта, че страната ни ще подкрепи Препоръките на МОТ, свързани с преминаването от неформална към формална икономика, в чието изготвяне активно участие имат представители на българските синдикални организации. „Наемането на работници без договор има изключително сериозни финансови и социални последици“, категоричен беше министърът.

Той изтъкна още, че изследването и прогнозирането на необходимостта от труд в перспектива от няколко години, би спомогнало за намаляване на несъответствията между търсене и предлагане на работна сила и би спомогнало за увеличаване на заетостта.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории