БГНЕС

До 30% ще се увеличи финансирането на училищата и детските градини от 1 януари. Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев по време на блиц контрол в парламентарната комисия по образование и наука. Той уточни обаче, че 30% е максималното увеличение, което ще получат само най-малките училища в най-отдалечените места.
Конкретният процент за всяко учебно заведение ще се определя от редица фактори, сред които специфики на населеното място и паралелки с деца от уязвими групи.

Промените, които се предвиждат в системата на делегираните бюджети, целят разпределението на средствата да стане по-балансирано, посочи министър Вълчев.

„Ще предоставим допълнително финансиране за училища и детски градини в малки и отдалечени общини. Колкото са по-отдалечени от областния център, от най-големите градове, колкото са по-малки, по-трудно е да привлекат педагогически специалисти . Ще има допълнителни средства и за училища и детски градини, в които има концентрация на деца от уязвими групи, деца, чийто родители са с по-ниско образование. С тях в повечето случаи се работи по-трудно, трябва да се полагат повече усилия и това трябва да бъде обезвъзмездено“, обясни министърът.

Предвижда се и допълнителни средства за професионалните паралелки, по специалности, за които има недостиг на кадри на пазара на труда. Ще се възстановяват и средствата за транспорт на учениците в гимназиален етап не само до най-близкото училище, но и да най-близката професионална гимназия.

„Механизмът за това предстои да го разработваме, т.е. как ще бъдат определяни тези специалности. Те трябва да бъдат определяни на регионално-областно ниво в зависимост от профила на местната икономика и търсенето на регионалния пазар на труда“, уточни Вълчев.

Промените в механизма на финансирането ще доведат до повече средства за по-малките училища и детски градини в по-отдалечените населени места. Целта е да се мотивират педагогическите специалисти да останат да работят в тях.

източник: Дарик / 05/10/2017 г.