Министър Петков: Бъдещето на пазара на труда ще е базирано не на професиите, а на уменията
Когато говорим за бъдещето на труда, е все едно да гледаме на кристална топка, никой не може да бъде абсолютно сигурен как ще се развият тези процеси. Факт е обаче, че промените са реалност и те протичат с все по-голяма скорост. Това заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков пред студенти и преподаватели, коментирайки темата за дигитализацията на пазара на труда и перспективите за България по време на дискусия „Masterclass Work 4.0“, организирана от КНСБ и Софийския университет „Св.Климент Охридски“.  Необходимо е да идентифицираме  въздействията от дигитализацията, които настъпват на пазара на труда и да се опитаме да управляваме тази промяна,  доколкото е възможно, поясни министър Петков.
По време на срещата министър Петков обърна внимание на ролята на информационните технологии и иновациите, които навлизат все по-интензивно в процеса на работа чрез автоматизиране на процесите и използването на роботи и изкуствен интелект, създават се  качествено нови работни места, други стават излишни, откриват се нови сектори, продукти и услуги. Той допълни, че използването им спомага за постигане на по-голяма гъвкавост и нови форми на заетост и организация на труда. По данни на ЕК около 40% от европейските работници са заети в т.нар. нестандартни форми на заетост. Те са свързани с работа в интернет платформи, многократна работа на непълно работно време, споделяне на служители от група работодатели, споделяне на работа като се сменят повече работници да изпълняват колективно определена длъжност, работата на договор за нула часа или по заявка на работодателя. Новите форми на заетост, обаче поставят остро въпроса за адаптирането на социалните системи с цел да осигурят необходимата социална закрила на работниците.
Дигиталната трансформация поставя нови изисквания към професионалния профил на работната сила, свързани с нови  цифрови и дигитални умения, които придобиват ключово значение за повишаване на пригодността за заетост и намиране на работа. Министър Петков даде пример, че само след 2 г. 90% от работните места в ЕС ще изискват базови дигитални умения.  Той подчерта, че с бързи темпове се променя и структурата на търсенето на труда като се наблюдава  пренасочването на работна сила от едни отрасли за сметка на други, което непрекъснато поставя нови изисквания към квалификацията и уменията. Може да се говори вече не за пазар на труда, базиран на професиите, а пазар на труда, базиран на уменията, обясни министър Петков на студентите. Той подчерта, че на хората с образование непрекъснато ще им се налага да придобиват нови умения, да променят професията, която упражняват, да сменят многократно работата си. Колкото системата по-ефективно  подпомага тези кариерни преходи, толкова по-успешни ще бъдат публичните услуги по заетост, които все повече трябва да улесняват кариерното развитие.
В края на дискусията министър Петков акцентира върху ефектите от  дигитализацията на труда, която  ще породи със сигурност неравенства, технологична безработица, поляризация на заетостта. Той подчерта, че чрез адекватно образование и учене през целия живот тя ще направи труда по-творчески, по-добре заплатен  и по-желан от младите хора.

Източник: Министерство на труда и социалната политика