Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков се срещна с деца, участващи в програмата за детско участие на организацията „Надежда и домове за децата – клон България“. В срещата участваха заместник-министър Росица Димитрова, председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) Елеонора Лилова и заместник-изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ана Ананиева.

Децата споделиха мнението си как качеството на грижата за техните връстници, настанени в  социални услуги, може да бъде подобрена. Те връчиха на министър Петков писмо, в което призовават да се закрият всички институции, а за настанените в тях деца да се създадат условия, които да им гарантират по-добър и щастлив живот.

Заместник-министър Димитрова  заяви, че до 2025 г. предстои закриването на всички институции за деца.  Председателят на ДАЗД Елеонора Лилова представи дейността на Съвета на децата и възможностите за по-активно участие на децата при вземането на решения в политиките за социална закрила.

Източник: МТСП, 04.05.2018