Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков се срещна с представители на доставчиците и производителите на медицински изделия и помощни средства за хора с увреждания. По време на разговора бяха обсъдени предложените от Министерството на труда и социалната политика промени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и в лимитите за целевата помощ за купуване на медицински изделия.

С измененията се предлага в списъка с помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за купуването на които хората с увреждания ползват целева помощ от държавата, да се включат три нови медицински изделия – вертикализатори за деца с увреждания, детски рингови инвалидни колички и детски инвалидни колички.
С новите текстове се въвежда по-ефективен контрол и намаляване на административната тежест при предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. Променя се и механизмът по предоставяне и изплащане на целеви помощи за купуване на медицински изделия и помощни средства, както и начинът за предоставяне и отчитане на изделията. Целта на направените предложения за промени е да се ограничат възможностите финансови средства от бюджета да не се използват по предназначение.

В срещата участваха заместник-министър Росица Димитрова, изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски, представители на Агенцията за социално подпомагане.

Приемам срещата ни като част от обществените консултации по предложенията за промени в Правилника към Закона за интеграция на хората с увреждания. С проекта се опитваме да направим промяна, каквато не е реализирана от над 10 години. Основната цел на всички предложения е да се улесни достъпа на хората с увреждания до необходимите медицински изделия и помощни средства и да повишим ефективността при изразходването на бюджетните средства за тях, каза министър Петков.

Представителите на доставчиците и търговците на медицински изделия за хора с увреждания изразиха принципна подкрепа към направените предложения и представиха становище по предложените промени в лимитните цени на част от медицинските изделия. Те заявиха желанието си партньорството по темата да продължи, за да може всички мерки да се адаптират към нуждите на хората с увреждания.

Министър Петков каза, че направените предложенията ще бъдат обсъдени и добави, че диалогът трябва да продължи в присъствието на представители на организациите на хората с увреждания, за да се намерят най-добрите решения.

източник МТСП, дата 2018-03-29