Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков се срещна с  новия представител на Фонда на ООН за децата (УНИЦЕФ) за България д-р Джейн Муита по повод нейното встъпване в длъжност. По време на разговора бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между Министерството на труда и социалната политика и УНИЦЕФ в областта на закрилата на правата на децата.

Съвместната ни работа е пример за ефективно взаимодействие при формулиране, разработване, изпълнение и мониторинг на политиките за подкрепа на децата и семействата. Политиката за ранно детско развитие беше сред приоритетите на Българското председателство  на Съвета на ЕС. По темата бяха проведени широки дебати и бяха приети заключения от министрите по заетост и социална политика.

Инвестициите в ранна детска възраст са ключова предпоставка за добър старт в живота на всички децата и за насърчаване на пълноценното им развитие и личностно израстване. Усилията са насочени към въвеждането на изцяло нов и интегриран подход  в грижите за децата, насочен към превенция на рисковете още в ранна детска възраст, осигуряването на семейна или близка до семейството среда за всяко дете.

От своя страна д-р Джейн Муита заяви, че започва активна работа с екипа си за изпълнение на работния план за сътрудничество между УНИЦЕФ и българското правителство. Тя обърна внимание, че България е сред първите страни в света, които са постигнали положителни резултати по пътя на деинституционализацията на грижите за деца.

По време на разговора беше обсъдена и подготовката на анализ на системата за закрила на детето в България, който УНИЦЕФ финансира. Резултатите от него ще бъдат изключително полезни за усъвършенстване на политиките в тази област и ще послужат за основа при разработването на Закон за детето и семейството през 2019 г.