Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков се срещна с Паул Хайдрих, председател на германското Сдружение за подпомагане на домове за хора с увреждания в чужбина. По време на разговора бяха обсъдени теми от двустранен интерес с акцент върху възможностите за подобряване на социалните услуги и интеграцията на хората с увреждания.

Министър Петков представи новите закони в тази област – Законът за хората с увреждания, Законът за социалните услуги и Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика. Той добави, че от 2018 г. България изпълнява първия план за прилагане на Стратегията за дългосрочна грижа, чиято основна цел е подобряване на качеството на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания. В документа е предвидено до 2021 г. закриване на институциите, които са в най-лошо състояние и изграждане на 100 нови услуги, в които хората могат да получават дневни и денонощни грижи. Законът за социалните услуги регламентира изготвянето на национална карта на потребностите от услуги, а създаването на новите центрове ще се съобрази с него, подчерта министърът.

Паул Хайдрих информира за дейността на ръководеното от него сдружение за осигуряване на финансова подкрепа за ремонтиране на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Малко Шарково и за разкриване на защитени жилища в град Болярово и Малко Шарково.

Източник: МТСП, 27.06.2019 г.