Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков се срещна с Томи Хухтанен, изпълнителен директор на Центъра за европейски изследвания Вилфрид Мартенс. 
По време на разговора двамата обсъдиха теми, свързани с бъдещите предизвикателства на пазара на труда, влиянието на дигитализацията и роботизацията и възникването на нови форми на труд и заетост.
Обсъдени бяха и възможностите за преодоляването на недостига на работна сила чрез адаптиране на системите за образование и професионално обучение. Министър Петков представи основни моменти от промените в пенсионната система, влезли в сила от 2015 г. и тяхната роля за финансовото стабилизиране на държавното обществено осигуряване. През следващата година се очаква средногодишната безработица в България да е 4,8%, което е под средното ниво за Европейския съюз. Правителството полага усилия за преодоляване на недостига на работна сила чрез мерки за активиране на икономически неактивното население, повишаване на квалификацията на работната ръка и подписване на двустранни спогодби за трудова миграция със страни, в които има големи български диаспори, каза министър Петков.

Източник: МТСП, 30.10.2018 г.