Един от основните приоритети на Българското председателство е да разработи ефективни инструменти за укрепване на социалното измерение на Европейския съюз и за оказване на положително въздействие върху живота на хората в краткосрочен и средносрочен план. Това каза Бисер Петков, председател на Съвета на ЕС по заетост и социална политика и министър на труда и социалната политика на България по време на откриването на Годишен конгрес за приобщаващ растеж днес в Брюксел, Белгия. Тазгодишното издание на форума, който обединява гражданското общество, социалните партньори и политиците, е посветено на търсенето на решения за практическото приложение на принципите на Европейския стълб за социални права.
Работим активно за постигане на напредък и в приоритетните области на Европейския стълб на социалните права, подчерта министър Петков в изказването си. Той припомни, че в рамките на проведената в София неформална среща на министрите на заетостта и социалната политика беше обсъдено практическото прилагане на принципите на Стълба за образование, обучение и учене през целия живот и активната подкрепа на заетостта. Всички споделихме необходимостта от засилване на социалното измерение на Европейския съюз. Това е пътят за продължаване с бързи темпове на социалното сближаване. Същевременно не бива да забравяме необходимостта това да се случва едновременно с укрепването на възможностите за икономически растеж, каза министър Петков.
Той обърна внимание, че без надежден мониторинг на съответните показатели и без адекватно финансиране, резултатите от приложението на Европейския социален стълб няма да са така осезаеми. Бюджетът на ЕС следва да е в състояние да се справя с бъдещите предизвикателства, каза Петков. Според него първостепенен приоритет трябва да бъде  инвестирането в хората, започвайки още от ранното детско развитие. Важно е социалните разходи да достигат до тези, които най-много се нуждаят от тях, по-специално в регионите с високи социални неравенства, каза министър Петков.
Европейският стълб на социалните права е отправна точка и мерило, доколко с нашите общи усилия, успяваме да подобрим видимо живота на гражданите на Европейския съюз. Българското председателство ще фокусира вниманието върху този въпрос по време на конференция на високо равнище през юни 2018 г. в София, добави Петков.
Като основно предизвикателство пред политиките по заетостта и образование и обучение той открои подготовката на качествена работна сила и преодоляване на недостига от знания и умения за новите работни места. Хората с ниско равнище на образование и квалификация са сред най-уязвимите групи на пазара на труда. Те се нуждаят от целенасочена индивидуална подкрепа и осигуряване на подходящи възможности за придобиване на знания и умения, каза още министър Бисер Петков.

 

Източник: МТСП, 27.04.2018