Уменията на работната сила ще са конвертируемата валута на пазара на труда в бъдеще. Младежите, които сега започват своя професионален път, се очаква да сменят 6-7 работни места. Новите тенденции изискват насърчаване на ученето през целия живот, за да се гарантира, че хората ще придобиват умения, които отговарят на динамично променящите се изисквания в света на труда и ще намират заетост. Образованието ще бъде най-важният фактор за реализация на пазара на труда. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на лекция в Русенския университет „Ангел Кънчев“ за влиянието на дигитализацията върху пазара на труда в рамките на инициативата MasterClass Work 4.0, организирана от КНСБ.

Бъдещето на труда ще е базирано не толкова на професии, а на умения. Дигитализацията на пазара на труда ще доведе до отмиране на някои професии и до поява на нови работни места. Ще нараства търсенето на професии, свързани с аналитичното мислене и предоставянето на услуги за хората, каза министър Петков.

Той припомни, че Министерството на труда и социалната политика представи прогноза за развитието на пазара на труда до 2032 г. На тази база ще се разработи уеб базирана информационна система, която ще даде възможност всеки човек да се ориентира за търсенето на работни места и заплащането във всеки икономически сектор.

Министър Петков представи и политиките на МТСП за повишаване на квалификация на безработни и заети. По Националния план за действие по заетостта е предвидено през 2019 г. да бъдат обучени над 11 000 безработни. По схема „Умения“ от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с 30 млн. лв. ще се финансират проекти на работодатели за повишаване на знанията и уменията на заети и безработни.

По време на работното си посещение в Русе министър Петков се срещна с кмета на общината Пламен Стоилов, с когото обсъди възможностите за развитие на социалните услуги в региона и приложението на новото законодателство за хора с увреждания. В срещата участва и народният представител Светлана Ангелова.

По-късно през деня министър Петков проведе работна среща със структурите на МТСП в област Русе и посети Дневен център за стари хора, който се посещава от 50 възрастни. Той поздрави хората с наближаващите Великденски празници и им пожела здраве, бодър дух и пълноценен живот. Министър Петков се срещна и с кмета на град Две могили Божидар Борисов и посети Центъра за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост в общината.

Източник: МТСП, 12.04.2019 г.