Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков посети Дневния център за деца и младежи с в увреждания и Центъра за обществена подкрепа в община Якоруда. В работната визита участва и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова. Министър Петков се запозна с дейностите за подкрепа, предлагани от двете социални услуги и разговаря с техните служители и родителите на децата, които ги посещават.

Дневният център се посещава от 21 деца и младежи с увреждания от Якоруда и близките населени места. С тях работят възпитател, логопед, психолог, социален работник, рехабилитатор, педагог. Центърът за обществена подкрепа се ползва от 60 потребители. Социалната услуга предоставя консултативни услуги, сред които са превенция на отпадането от училище, превенция на ранните бракове, обучения на кандидат-осиновители и приемни родители и др.

Министър Петков посети и ремонтираната сграда на дирекция „Социално подпомагане“ в Якоруда, която обслужва жителите на около 20 населени места. Социалните работници го запознаха с текущите си задачи, сред които е и плащането на 100 лв. допълнително на лицата и семействата, получили целева помощ за отопление.

По време на посещението си в Якоруда министър Петков проведе среща с кмета на общината Нуредин Кафелов. Двамата обсъдиха развитието на социалните услуги и пазара на труда в региона. По време на разговора министър Петков представи основни моменти в новото законодателство за хората с увреждания.

Източник: МТСП, 07.12.2018 г.