Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков проведе среща с представители на международната фондация АЛПЕ Ахондроплазия и българската организация Малки български хора. Участниците в срещата обмениха идеи и добри практики и обсъдиха инициативи за сътрудничество за подкрепа на хора, страдащи от ахондроплазия. Заболяването води до нарушаване на растежа на костите и е най-честата причина за изоставане в растежа – нанизъм. Акцент по време на разговора беше поставен и върху възможностите за осигуряване на достъпна среда и подходящи условия в училище за деца с такова заболяване.

Координаторът на АЛПЕ Ахондроплазия Кармен Алонсо даде висока оценка на дейността на Министерството на труда и социалната политика за осигуряването на условия за социално приобщаване и равностойно участие на хората с нисък ръст в обществения живот в България. Като пример в тази посока беше посочен Центърът за социална рехабилитация и интеграция на малките хора в София, който е създаден и оборудван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Министър Петков представи промените в законодателството в социалната сфера, с които се цели постигане на условия за реализация на по-целенасочени и ефективни мерки за осигуряването на заетост, достъпна среда и социално включване на хората с увреждания. Той подчерта, че социалното приобщаване на хората с увреждания е във фокуса на Министерството на труда и социалната политика и правителството и съобщи, че през настоящата година средствата за тази политика се увеличиха със 150 млн. лв.

Източник: МТСП, 01.08.2019 г.