На 14 май министърът на здравеопазването издаде заповеди във връзка с противоепидемичните мерки и ограничения за периода от 14 май до 14 юни тази година:

Заповед № РД-01-262

Заповед № РД-01-263

Заповед № РД-01-264

Заповед № РД-01-265